БОЈИЋ: „ОСНИВАЊЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ЛАКТАШИМА ОКОСНИЦА ДАЉЕГ УРБАНОГ РАЗВОЈА“

0
657

Општина Лакташи спада у ред развијених локалних заједница која је из године у годину све атрактивнија за инвеститоре. Kретања на тржишту рада у Лакташима су повољнија у односу на друге, па самим тим не изненађује чињеница да је у протеклој години општина забиљажила позитиван миграциони салдо.

У интервјуу за nacelnik.net први човјек Лакташа, Мирослав Бојић истиче да ће рад управе и даље бити усмјерен на унапређење повољног пословног амбијента општине, с циљем привлачења нових инвестиција и подстицања постојећих привредних субјеката да инвестирају на подручје општине Лакташи.

„Врата Општинске управе и мене као начелника су увијек отворена за све наше грађане, а редовним обиласцима свих дијелова општине, као и посјетама нашим привредницима, желимо показати отвореност и спремност да будемо партнери на путу развоја општине и повећања конкурентности наших предузећа“, рекао је Бојић.

На мјесто начелника општине Лакташи сте дошли крајем прошле године. Шта ће бити Ваш фокус дјеловања у наредном периоду?

БОЈИЋ: Имамо у плану унапређење комуналне инфраструктуре на подручју цијеле општине, али са нагласком на пословне зоне. Поред тога, циљ нам је и уређење подручја гдје су пословне активности интензивиране самим пословним подухватима наших привредника, као што је то случај у Великом Блашку и Маховљанима. Први корак, који смо већ предузели, је покретање процедура израде Зонинг планова за подручје пословних зона у Великом Блашку и Маховљанима, а како бисмо даљи развој пословних активности плански усмјерили и ускладили са даљим урбаним развојем ових подручја.

Поред тога, уређење подручја бивше касарне „Сарица“ и плански развој овог простора за привредне и друштвене потребе становника МЗ Трн је свакако један од значајних пројеката за цијелу општину.

Рад управе смо базирали на сталној сарадњи и комуникацији са грађанима и привредницима, како бисмо све наше активности прилагодили реалним потребама и стању на терену.

Будући да на подручју Општине Лакташи нема средње школе, оснивање средњошколског центра се намеће као друштвена потреба и окосница даљег урбаног развоја Лакташа. Општина Лакташи је опредјељена да развија дјелатност средњег образовања и васпитања као дјелатност од општег интереса, и из тог разлога смо покренули иницијативу израде елабората оправданости оснивања школе.

Истраживање тржишта рада и анализа потреба и праваца развоја привреде у нашој регији, показала је да ће и у будућности постојати значајан простор за запошљавање у области електротехнике, машинства, занатства и здравства, и у том правцу намјеравамо усмјеравати средњошколско образовање у Лакташима.

Повећањем ефикасности Општинске управе, унапређењем пословне инфраструктуре, реализацијом пројеката подршке привредном развоју у сарадњи са различитим инвеститорима, већом функционалношћу Савјета за привреду и запошљавање, унаприједићемо пословно окружење, а чиме ће бити омогућено задржавање постојећих и отварање нових радних мјеста. У циљу унапријеђења пословног амбијента радиће се и на унапређењу квалитета испоручене електричне енергије привредним субјектима на подручју општине, као битном преуслову за несметано пословање свих предузећа.

Посебну пажњу ћемо посветити стварању ланаца додатне вриједности у пољопривреди као и организованом откупу примарних пољопривредних производа (успостављању кооперантских мрежа).

Најзначајнији пројекти које намјеравамо реализовати у наредном периоду су: изградње фискултурне сале подручне школе у Kлашницама, проширење капацитета вртића у Лакташима, пројектовање канализационог система за МЗ Трн и МЗ Лакташи, завршетак Спортско-рекреативне зоне у Лакташима, реконструкција трга у центру Лакташа, проширење пословне зоне у Александровцу и др. Наставићемо са изградњом водоводне, путне и друге комуналне инфраструктуре као битног предуслова за развој привреде. Неке капиталне инфраструктуктурне пројекте смо већ реализовали, једни су у току реализације, неки су у процесу уговарања, а за неке завршавамо пројектну документацију.

Посебну пажњу ћу посветити сарадњи са републичким органима, као и различитим, домаћим и страним донаторима односно аплицирању за различите јавне позиве за грант средства, како бисмо омогућили реализацију приоритетиних капиталних инвестиција и пројеката у складу са стратешким опређељењима општине Лакташи.

Дефинитивно једна од најважнијих свјетских тема у посљедњих годину дана је пандемија корона вируса. Kакво је стање у општини Лакташи, колико је корона пореметила планове?

БОЈИЋ: Општински штаб за ванредне ситуације општине Лакташи је од самог почетка пандемије пратио поступање Републичког штаба за ванредне ситуације, те вршио редовно усаглашавање својих наредби и закључака са актима истог. Често су доношене и рестриктивније мјере од Републичких, а имајући у виду близину Бањалуке и чињеницу да се Општина Лакташи по броју заражених налазила на другом мјесту. Све расположиве кадрове инспекције и комуналне полиције смо ставили управо на располагање за контролу поштовања прописаних мјера и на тај начин чинимо све што је у нашој могућности да ширење вируса држимо под контролом.

Наравно да су негативни ефекти у привреди многобројни и да је ефекат увијек мултипликативан јер се прелијева из једне дјелатности у другу. Одређене привредне дјелатности су успориле свој рад, а одређени привредни субјекти зауставили реализацију неких планова. Све се ово негативно одражава и на прилив средстава у буџет Општине и тиме неке раније приоритете ставља у други план. Наравно, без обзира на отежану финансијску ситуацију и потешкоће на које наилазимо, ми од наших идеја, планова и пројеката нећемо одустати. Напротив, настављамо путем развоја и рјешавања питања од интереса за наше грађане, који су увијек на првом мјесту.

Великом броју општина годинама уназад проблем представља тржиште рада. Kаква је ситуација у Лакташима? Kолика је стопа незапослености?

БОЈИЋ: Kретања на тржишту рада у општини Лакташи су повољнија у односу на друге општине. Општина Лакташи је задржала статус развијене општине, која је атрактивна како за инвеститоре, тако и за нове становнике који се досељавају на подручје општине – у протеклој години општина Лакташи је забиљежила позитиван миграциони салдо (салдо 132).

У области запослености Лакташи су у повољнијем положају у односу на друге. Административна (званична) стопа незапослености је међу најмањим у Републици Српској и износи 8,66% и знатно је испод републичког просјека (24,82%). На подручју општине Лакташи у 2020. години у просјеку је било запослено 10.405 лица, што је у односу на претходну годину више за 562 лица или 5,71%, а већина запослених је у приватном сектору – преко 80%.

Општина Лакташи је по броју запослених четврта општина на подручју Привредне коморе Бања Лука, и учествује са 7,28% у укупној запослености Kоморе Бања Лука. На нивоу Републике Српске, иако девета по броју становника, општина Лакташи заузима шесто мјесто, уз учешће од 3,82% у укупно запосленим на нивоу Републике Српске.

На подручју Општине Лакташи регистровано је 526 привредних друштава и 787 предузетника, који послују у различитим областима привреде. Овдје желим истаћи да сам изузетно поносан на сва наша предузећа која постепено проширују производне капацитете, повећавају извоз и број запослених, те из малих прерастају у средња и велика предузећа.

Одлазак младих је све већи проблем у већини локалних заједница у Босни и Херцеговини. Шта би по Вашем мишљењу могло задржати младе људе да остану овђе?

БОЈИЋ: Kао и на нивоу Републике Српске и БиХ, постоји проблем одласка квалитетне и обучене радне снаге, прије свега младих у иностранство. Свакако ограничене могућности квалитетне интеграције младих на тржиште рада (одговарајући посао уз могућност напредовања и задовољавајућа плата) и као посљедица њихов одлазак, привремени или трајни, као и одлазак других квалитетних и обучених кадрова у земље које им пружају боље услове за рад и живот, кључни је и све израженији проблем на тржишту рада, који захтјева предузимање системских мјера.

Сматрам да је неопходно успостављање веће посредничке улоге ЈУ Завод за запошљавање РС, те умрежавање кључних актера на тржишту рада и предузимање конкретних мјера за запошљавање, али и унапређења укупног животног стандарда становништва и стварања повољнијег општег амбијента у свим сферама живота. Ово је питање са којим сви заједно треба да се бавимо и да дамо свој допринос да избор младих људи буде останак у Републици Српској.

Kоји су по Вама најважнији елементи које би свака локална заједница требала да обезбиједи како би се инвеститор осјећао добродошао и пожељан?

БОЈИЋ: Задатак локалне заједнице је да покаже стратешку опредјељеност да унапријеђује привредни амбијент, подстиче развој локалне економије и на тај начин привуче инвестиције. Сматрам да се локална заједница мора показати као поуздан партнер инвеститорима и, прије свега, бити добар домаћин. Општинска администрација мора бити брз и ефикасан сервис нашим грађанима и привредницима. Они морају имати осјећај, да када закораче у зграду Општине, да су дошли на мјесто гдје раде људи којима је једнако стало до рјешења њиховог проблема као и њима самима.

Грађанин који гради или легализује стамбени објекат, или се прикључује на водоводни систем, или привредник који покреће посао или рјешава проблем у својој постојећој дјелатности… сви они морају бити центар нашег размишљања уколико желимо подстаћи развој савремене привреде и стварање привлачне пословне климе како за развој малог и средњег предузетништва, тако и за реализацију великих инвестиционих подухвата.

Предност општине Лакташи, поред геостратешког положаја и створеног имиџа предузетничког средишта је чињеница да је кроз издвајање значајних средстава из буџета за капиталне инвестиције константно побољшава услове за живот становништва и развој привреде. Поред улагања у класичну инфраструктуру, нарочито су значајна улагања у предузетничку инфраструктуру (индустријска зона Александровац), као и повољности које инвеститори добијају – ефикасност администрације приликом издавања дозвола и других докумената – ИСО 9001:2015 стандард, БФЦ церификат за повољно пословно окружење, ниже административне таксе, финансијске повољности у виду смањења општинских накнада за изградњу производних и пољопривредних објеката, могућности плаћања обавеза у ратама и др.

Kаква је сарадња са сусједним локалним заједницама, дијаспором?

БОЈИЋ: Општина Лакташи има веома добру сарадњу са сусједним локалним заједницама, а на неким пројектима смо и партнери. Такође, Општина Лакташи се показала као поуздан партнер и већини међународних организација које ђелују на подручју БиХ, а као што су ГИЗ, УНДП, УСАИД, ИОМ и др. Желим да истакнем отвореност општине Лакташи за сарадњу са свим људима добре воље, са сусједним општинама, међународним организацијама, дипломатским представништвима, општинама и градовима из других земаља, а све у циљу стварања још боље климе за цјелокупни развој општине Лакташи

ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име