ПЛАТЕ РАСТУ МИМО ЗАКОНА, ОБАВЕЗЕ ПОД ВЕЛОМ ТАЈНЕ

0
13

Јавне набавке мимо прописа, незаконито повећање плата општинским радницима, скривање обавеза, те кршење разних других аката само су неке од замјерки које је Главна служба за ревизију јавног сектора РС изнијела у ревизорским извјештајима за поједине општине у Српској за прошлу годину.

Општина Пелагићево добила је од ревизора мишљење с резервом јер је, између осталог, расходе по основу коришћења робе и услуга и дознака прецијенила, док је финансијски резултат ранијих година потцијењен за 30.387 КМ и то из разлога што су пословне догађаје из 2018. евидентирали у 2019. години. Ова општина је приказала и веће обавезе за лична примања запослених, а мање обавезе из пословања за 37.922 марака.

– Бруто плате и минули рад ова општина није обрачунала у складу са законским актима који то дефинишу – навели су ревизори.

Ова локална заједница лани је утрошила нафте и нафтних деривата у вриједности од 55.877 КМ, а да претходно није спровела поступак јавне набавке тих производа.

– За спроведене преговарачке поступке без објаве обавјештења нису испуњени услови из Закона о јавним набавкама. Општина Пелагићево није објављивала ни основне елементе уговора за спроведене поступке набавке на својој веб-страници – навели су ревизори.

Ништа боља финансијска дисциплина не влада ни у општини Петрово која је такође добила мишљење с резервом за извјештај о раду за 2019. годину. Тако је ова локална заједница спровела процедуре јавних набавки у вриједности од 16.917 КМ иако то није било предвиђено у плану набавки. Такође, општина Петрово је са два запослена закључила уговоре о допунским пословима, што није у складу са прописима.

– Поред тога, појединим радницима увећане су основне плате за десет и пет одсто, што није у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе РС – навели су ревизори.

Исти налаз добила је и општина Котор Варош која је закључивала уговоре са запосленима на одређено вријеме на период дужи од шест мјесеци, што није у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

– Код отвореног поступка за чишћење и одржавање јавних асфалтних и зелених површина са прикупљањем и одвозом смећа, између осталог, набављана је роба која се не може сврстати у услуге чишћења и не представља сродну цјелину – навели су ревизори и додали да је ова локална заједница исплаћивала новац физичким лицима из благајне и изнад дефинисаног лимита.

Главна служба за ревизију је општини Ново Горажде дала негативно мишљење јер је, између осталог, ова локална заједница дугорочна потраживања приказала већим за 45.335 КМ, краткорочна за 325.680 КМ, а приходе за 491.896 марака. Мање је исказан финансијски резултат ранијих година за 120.881 КМ.

– Вриједност зграда и објеката, као и финансијски резултат ранијих година су прецијењени за 271.905 КМ, јер општина Ново Горажде није извршила признавање губитка од умањења вриједности објеката на локацији Троврх – навели су ревизори за општину Ново Горажде.

Попис имовине

Ревизори су навели и да општина Котор Варош попис имовине и обавеза на крају 2019. године није урадила у складу са прописима.

– Извјештај о попису не садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања имовине и обавеза и није исказан преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и књиговодственог стања имовине и обавеза – навели су ревизори.

ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име