ОГЛАС ЗА ПОСАО: БРАВАР – МОНТЕР

0
Привредно друштво KALDERA COMPANY d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи расписује конкурс за радно мјесто: Бравар - монтер Опис послова: - Извршавање радних задатака на основу...

ОГЛАС ЗА ПОСАО: БРУСАЧ

0
Привредно друштво KALDERA COMPANY d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи расписује конкурс за радно мјесто: БРУСАЧ Опис послова: - брушење комада, склопова и подсклопова, - визуелна контрола...

ОГЛАС ЗА ПОСАО: СКЛАДИШТАР РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

0
Привредно друштво KALDERA COMPANY d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи расписује конкурс за радно мјесто: СКЛАДИШТАР РЕПРОМАТЕРИЈАЛА Опис послова: - Пријем и издавање робе, - Квантитативна контрола...

OГЛАС ЗА ПОСАО: ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР

0
Привредно друштво KALDERA COMPANY d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи расписује конкурс за радно мјесто: ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР Опис послова: - Управљање пројектима из области дјелокруга компаније...

ОГЛАС ЗА ПОСАО: РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА

0
Привредно друштво “KALDERA COMPANY” d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи расписује конкурс за радно мјесто: РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА Опис послова: - Познавање и безбједно управљање грађевинским...

ОГЛАС ЗА ПОСАО: ЕЛЕКТРОМОНТЕР

0
Привредно друштво KALDERA COMPANY d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи расписује конкурс за радно мјесто: ЕЛЕКТРОМОНТЕР Опис послова: - Обављање послова у припреми и монтажи високонапонских,...

ОГЛАС ЗА ПОСАО: РАДНИК МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА

0
Привредно друштво KALDERA COMPANY d.o.o са сједиштем у Кобатовци бб, Лакташи, расписује конкурс за радно мјесто: РАДНИК МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА Опис послова: • Обавља послове у отклањању кварова...

НАСЛОВ – ОГЛАС ЗА ПОСАО (ЛАКТАШИ): ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР

0
Привредно друштво “KALDERA COMPANY” д.о.о са сједиштем у Kобатовцима – Лакташи, расписује конкурс за радно мјесто:  ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕР Опис послова: - Управљање пројектима из области дјелокруга компаније...

ОГЛАС ЗА ПОСАО (ЛАКТАШИ): ЛАКИРЕР

0
Привредно друштво “KALDERA COMPANY” д.о.о са сједиштем у Kобатовцима – Лакташи, расписује конкурс за радно мјесто: ЛАКИРЕР Опис послова: - Самостално извођење фарбарских радова, - Електростатско и мокро...

ОГЛАС ЗА ПОСАО: РАДНИК МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА

0
Привредно друштво “KALDERA COMPANY” д.о.о са сједиштем у Kобатовцима – Лакташи, расписује конкурс за радно мјесто: РАДНИК МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА Опис послова: - Обавља послове у отклањању кварова...