МЈЕРЕ У СРПСКОЈ ОСТАЈУ НА СНАЗИ ДО 17. АВГУСТА

0
18

Републички штаб за ванредне ситуације разматрао је данас, на 50. сједници у Бањалуци, Информацију о епидемиолошкој ситуацији у Републици Српској, те донио Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској.

 1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS – CoV-2 и COVID – 19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 17. августа забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.
 2. До 17.8. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 6 до 23 часова.
 3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.
 4. До 17.8. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
 5. Субјекти којима је дозвољено обављање ђелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.
 6. Субјекти из тачке 5. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 7. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

1) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,

2) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 1. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Kомунална полиција.
 2. Јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком.
 3. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID – 19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20), Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID – 19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног ђеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID – 19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID – 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.
 4. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, број: 45-1/20 од 23.06.2020. године, Закључак о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, број: 46-2/20 од 29.06.2020. године, Закључак о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, број: 47-1/20 од 06.07.2020. године као и Закључак о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, број: 49-1/20 од 20.07.2020. године.

12 . Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о донацији прехрамбених производа и личне заштитне опреме и средстава за дезинфекцију Хуманитарном друштву „Добротвор“ Мостар.

 1. Републички штаб за ванредне ситуације се упознао са молбом за помоћ Хуманитарног друштва „Добротвор“ Мостар.
 2. Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске одобрава донацију прехрамбених производа и личне заштитне опреме и средстава за дезинфекцију, Хуманитарном друштву „Добротвор“ Мостар.
 3. Задужује се Црвени крст Републике Српске да из залиха прихваћених донација изврши расподјелу Хуманитарном друштву „Добротвор“ Мостар како слиједи: брашно 5 000 кг, шећер 1 000 кг и уље 1 000 литара.
 4. Задужује се Институт за јавно здравство Републике Српске да Хуманитарном друштву „Добротвор“ Мостар, из својих средстава пружи помоћ у сљедећем: маске заштитне трослојне 800 комада, рукавице заштитне једнократне 800 комада и медицински алкохол 200 литара.
 5. Задужује се Републичка управа цивилне заштите Републике Српске да за потребе Хуманитарног друштва „Добротвор“ Мостар изврши преузимање наведених артикала из складишта Црвеног крста Републике Српске и Института за јавно здравство Републике Српске те обезбиједи њихов превоз и доставу до просторија Хуманитарног друштва „Добротвор“ у Мостару.
 6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име